Tvorivá dielňa – Pracujeme so sadrou

20160208_130531 20160208_132225 20160208_132403

Do tejto tvorivej dielne sme si pozvali pani Marietu Koščíkovú, ktorá má zaujímavé kreatívne nápady aj bohaté skúsenosti s výrobou rozmanitých výrobkov z rôznych druhov materiálov.

Deti si najprv prezreli bohatú ukážku hotových výrobkov zo sádry, z papiera, z plechoviek, papierových obrúskov. Deťom sa všetko veľmi páčilo a tešili sa, že sa zase naučia vytvoriť vlastnými rukami čosi pekné a zaujímavé.
Diskutovali o zbere a separácii odpadov, druhotných surovín, o potrebe ochrany prírody a prostredia, v ktorom žijeme. Potom spoznávali nový materiál -sádru a pozorne sledovali ukážku ako sa sádra správne pripraví, učili sa vážiť, merať objem, dať do vzťahu veličiny v správnom pomere. V ďalšej časti už samostatne pracovali. Pripravili si formy na odliatky a skúsili vyrobiť svoje prvé výrobky. Pripravené formy naplnené hmotou nechali vysušiť, aby takto boli pripravené na ďalšie kroky – farbenie, lakovanie , ukončenie.
Deťom sa táto aktivita veľmi páčila. Hravou formou si osvojili nové vedomosti a získali nové praktické zručnosti. Doma budú skúšať znova a zdokonaľovať sa.

Tento obsah bol zaradený v Články. Zálohujte si trvalý odkaz.

Komentáre sú uzavreté.