Farebný týždeň zdravia v Cejkove

V súčasnej dobe, keď sa nám ponúka široký sortiment rozmanitých jedál a veľa rôznych možností ako využívať svoj voľný čas, snažíme sa  motivovať deti k zdravému spôsobu života – k zdravému stravovaniu, pohybu, vylúčeniu škodlivých činiteľov a nezdravých javov zo svojho života. Zapojili sme všetky deti  do aktivít, ktoré boli symbolizované aj farebne – každý deň mal tú správnu farbu oblečenia všetkých účastníkov.

Farebný týždeň zdravia sa uskutočnil v dňoch 19.- 23.10.2015.

19.10.2015 – Červený pondelok – Deň zdravého srdca. Deti prišli oblečené v červenom, táto farba symbolizovala zdravé srdce. Najprv si celá škola vypočula prednášku cez školský rozhlas o význame nášho srdca, potrebe starostlivosti o neho aj o rizikách, ktoré hrozia ak sa oň nebudeme dobre starať. Deti potom samostatne pripravili švédske stoly – ukážky zdravých jedál a nápojov spojených s ochutnávkou, výmenou receptov, dobrých skúseností a diskusiou.
20.10.2015 Zelený utorok – Deň zdravého životného prostredia. Po vypočutí relácie v školskom rozhlase deti diskutovali o stave životného prostredia v minulosti a dnes. Hľadali príčiny zlého stavu vody, vzduchu, lesov, povodní a civilizačných chorôb. Navrhovali riešenia – čo každý z nás môže urobiť pre zlepšenie životného prostredia, v ktorom žijeme a určili si úlohy na realizáciu vlastnými silami a vlastným pričinením. Začnime najskôr každý sám od seba.
21.10.2015 Modrá streda – Deň vody. Po vypočutí nádhernej  piesne a príspevku o vode,  sa všetky deti aj učitelia presunuli do školskej jedálne, kde bola veľmi zaujímavá prezentácia – pútavé slovo, prednáška, premietanie obrázkov, prezentácia, piesne, súťaže – pre všetkých prítomných – malých aj veľkých. Deti sa potešili  aj drobným odmenám, ktoré získali za svoju  aktivitu a spoluprácu  v programe, keď preukázali svoje názory aj vedomosti o vode.
22.10.2015 Biely štvrtok – Deň mlieka. Za reláciou v školskom rozhlase nasledovala prehliadka výstavy mliečnych výrobkov a ich ochutnávka. Diskusia o mlieku – treba alebo netreba piť mlieko, sladké alebo kyslé, ktoré výrobky áno, ktoré nie, doba trvanlivosti – s konzervantmi alebo bez nich? Súťaže medzi deťmi – zaujímavosti o mlieku. Deti sa predbiehali v diskusii a aktivitách.
23.10.2015 Žltý piatok – Deň boja proti šikanovaniu. Po vypočutí relácie v školskom rozhlase o prevencii pred šikanovaním, odhalení príčin a riešení prípadných možných vzniknutých prípadov deti riešili rôzne simulované situácie, hrali scénky, divadielka, v ktorých sa vžívali do roly agresora i obete. Ich cieľom bolo dokázať, aby sa deti vedeli brániť v prípade oslovenia, a pri navádzaní na šikanovanie alebo iné nežiaduce  aktivity, ktoré by mohli ohroziť ich zdravie, vývoj a mohli by mať zlý dopad na ich  a život v budúcnosti.

Aktivity  farebného týždňa sa deťom veľmi páčili, aktívne sa zapájali a veríme, že nové informácie a zážitky budú  správnym spôsobom využívať aj v svojom ďalšom živote.

Anna Gibová, klub Cejkov

Tento obsah bol zaradený v Nezaradené. Zálohujte si trvalý odkaz.

Komentáre sú uzavreté.