História

História 
Asociácia pre mládež, vedu a techniku je dobrovoľné občianské združenie. Oficiálna skratka je AMAVET. Pôsobí na území Slovenskej republiky. V roku 2005 bolo na Slovesnku 77 klubov, zastúpených v 46 okresoch s počtom 3902 členov. Amavet participuje na medzinárodnom hnutí pre voľný čas, vedu a techniku – Milset, so sídlom vo Francúzku.
Pri našej ZŠ klub pracuje od roku 1993, pod vedením p. uč. Anny Gibovej. Združuje deti s hlbším záujmom o prírodu, životné prostredie a technické činnosti. Počet členov ročne je 80-100. Členovia sú v troch vekových kategóriách 6-15 rokov, 16-25 rokov a nad 25 rokov. Členovia majú členské preukazy – kartičky, ktoré umožňujú vstup na klubové podujatie.
Cieľ
   Cieľom klubu je umožniť deťom aktívne, tvorivé a zmysluplné využitie voľného času pod odboným vedením zanietených a skúsených pedagógov.
Činnosť klubu je zameraná najmä na prírodovedné aktivity, priamu ochranu prírody, prírodovedné prieskumy, mapovanie výskytu vzácnych rastlín, prírodovedné súťaže, výstavy prírodnín, inštruktáže, estetizáciui životného prostredia, zdravý životný štýl, poznávanie vedy hravou formou

Reprezentácia 
-MIESTNA
Za 13 ročné obdobie sa deti zapojili do desiatok zaujímavých a úspešných podujatí. Deti sú nielen pasívnymi poslucháčmi, ale aj aktívnymi spolutvorcami. Mnohé aktivity sa zrodili práve z ich dobrého nápadu, keď prišli so zaujímavým návrhom
Mnohé podujatia sme zrealizovali tak, aby deti mohli svoju tvorivosť prezentovať širšej verejnosti, spolužiakom, pedagógom, rodičom. Klubovňa sa stala dejiskom mnohých inštruktáží, besied, súťaží, výstav, prezentácii krúžkovej činnosti a krúžkových projektov napr. Kvety – moja záľuba, Liečivé rastliny, Život nie drogy, Chémia hrou, Fyzikálne pokusy, Vyrábanie šarkanov, Tekvicové strašidlá, Narcis – symbol nádeje, Krása a čaro jesene, Kaktus – moja záľuba, Zdravo jesť – zdravo žiť, Adventné kalendáre a vence, Čaro Vianoc, Čo sme našli na povale – výstava starožitností, Kuriozity so sveta kníh, Záchrana ponikleca lúčneho, Zimná pomoc vtáctvu, veľkonočné dekorácie a mnoho ďalších aktivít, ktoré boli motiváciou pre činnosť ostatných detí.

-CELOSLOVENSKÁ
Klubové aktivity a projekty sme predstavili aj na celoslovenských prehliadkach a súťaži tvorivosti detí a mládeže, konajúcej sa pod názvom Dni Amavetu. Prehliadka bola bohatou výmenou skúseností a nápadov na ďalšiu klubovú činnosť. Má svoju tradíciu.
Naše klubové aktivity sme predstavili na celoslovenských prehliadkach v Bardejove (1993), Šali (1994), Považskej Bystrici (1995), Nitre (1996), Bratislave (1997), Lipt. Mikuláši (1998), Bratislave (1999), Bratislave (2006).

-MEDZINÁRODNÁ
V histórii nášho klubu deti 3 krát prezentovali naše projekty aj na medzinárodnej úrovni.
1995 – ESI Kuvajt (Expo Science International)
Projekt Estetizácia prostredia interiéru predstavili žiačky Jana Belejkaničová a Veronika Jacková
2000 – ESE – Belgicko (Expo Science Europe)
Projekt Flóra v mojom okolí – Matej Dudáš
2002 – ESE – Slovakia, Bratislava
Projekt Liečivé rastliny – Veronika Palšová, Ján Giba              Povedz nie cigaretám – Martina Pustaiová

Publikačná činnosť
Dôležitou súčasťou nášho klubového života je aj kontakt medzi deťmi a vzájomná komunikácia. Popri osobnom podávaní informácií sme siahli aj po možnosti ich odovzdávania prostredníctvom časopisu.
Po siedmich rokoch vydávania štvrťročníka Slamienka, sa deti tešia na obľúbené Osemsmerovky z vlastnej tvorby našich členov. Spestrením a obohatením boli aj dve vydania malého atlasu liečivých rastlín vo forme maľovánky Liečivé rastliny, ktoré deti doplnili zábavnými úlohami, hádankami, osemsmerovkami a súťažami z vlastnej fantázie.
Stručné informácie o činnosti klubu sa dozviete aj z nášho reklamného letáka – trojitej farebnej skladačky. Informácie sú doplnené výstižnými fotografiami z klubových aktivít.
Z príležitosti dňa Zeme sme vydali pexeso pre deti – Chránené živočíchy, aby deti hravou formou spoznali naše najzaujímavejšie chránené živočíchy.
Históriu našej činnosti nám pripomína zviazaný komplex všetkých čísel časopisov vydaných od r. 1994, bohatá fotodokumentácia a videozáznamy z klubových aktivít.

Úspechy klubu 
Odmenou za aktívnu činnosť nám boli prvé miesta v celoslovenskej súťaži všetkých Amavet klubov v r. 1995, 2001 a 2002.
S radosťou sme vtedy privítali dva počítače pre deti a vzdelávacie zájazdy do Paríža – do Mestečka vedy a techniky pre 4 pedagógov. Pani učiteľky, ktoré svoj voľný čas ochotne venovali deťom pri mimoškolskej činnosti získali v Paríži nové námety a inšpiráciu pre ďalšiu prácu s deťmi.

Kontakt 
Ing. Anna Gibová, vedúca klubu
Amavet klub pri ZŠ v Cejkove
07605 Cejkov
giba@trenet.sk
0905 894 924

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Môžete použiť tieto HTML značky a atribúty: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>