Technika – vedecká hračka, interaktívna výstava

img_1975img_1979 img_1981 img_1983

V dnešnej dobe už nestačí vzdelávať deti iba z učebníc. Moderná doba ponúka aj iné, zaujímavé, zážitkové formy vzdelávania. Nové možnosti hľadáme a sústavne ponúkame aj v našom klube, aby nové poznatky mohli prijímať názorne, zaujímavo, všetkými zmyslami.

Pri motivácii detí k záujmu o vedu a techniku sa snažíme, aby sme deti vzdelávali aj hravou formou, ktorá je spojená so zaujímavými zážitkami a skúsenosťami. Chceme, aby chápali princípy fyzikálnych javov a zákonov, preto sme im umožnili, aby sa stretli s vedou hravou formou a hrou rozvíjali svoje technické zručnosti.

Potešilo nás, že putovná výstava občianskeho združenia Vedecká hračka z Banskej Bystrice zavítala aj k nám a hosťovala u nás v dňoch 16.-18.11.2016. Učebňa fyziky sa v tých dňoch premenila na veľkú herňu. Na 10 dlhých stoloch bolo rozložených takmer 80 zaujímavých exponátov, s ktorými sa malé i veľké deti s radosťou, s úsmevom  a potešením hrali, poznávali ich činnosť, experimentovali, sledovali pôsobenie fyzikálnych zákonov. Pri každom stole aktívni animátori zo 6.A ochotne vysvetľovali najmä mladším účastníkom výstavy – ako jednotlivé hračky fungujú, aby sa hrali s nimi bezpečne. Hračky pútali pozornosť detí svojou farebnosťou, zvukovými efektami, pohybom, zaujímavými tvarmi aj možnosťou manipulácie s nimi. Skladali, rozoberali, preklápali, prelievali, roztáčali a skúmali, ako hračka funguje a čo ktorá hračka dokáže. Porovnávali ich s tými, ktoré majú doma a už ich možno nahradili novšími, modernejšími.   Doplnkom výstavy hračiek bola aj výstava obrazov remesiel, kde účastníci mali možnosť vidieť aké remeslá existovali v minulosti a porovnať ich s technológiami dneška. Hračky zaujali aj deti z materskej školy, ktoré sa tu s novými hračkami tiež hrali.

Výstava splnila svoj účel. Bola zameraná na techniku, a tá tu bola vo forme hračiek prezentovaná v rôznych podobách. Deti by prijali hrať sa aj dlhšie, ale chápali, že na hračky už čakajú deti v Košiciach.

Touto cestou ďakujeme Občianskemu združeniu Vedecká hračka a pani Pôbišovej, za krásne chvíle, ktoré tu účastníci hodnotnej interaktívnej výstavy prežili pri vzdelávaní sa zážitkovou formou.

Tento obsah bol zaradený v Nezaradené. Zálohujte si trvalý odkaz.

Komentáre sú uzavreté.