Technika – vedecká hračka, interaktívna výstava

img_1975img_1979 img_1981 img_1983

V dnešnej dobe už nestačí vzdelávať deti iba z učebníc. Moderná doba ponúka aj iné, zaujímavé, zážitkové formy vzdelávania. Nové možnosti hľadáme a sústavne ponúkame aj v našom klube, aby nové poznatky mohli prijímať názorne, zaujímavo, všetkými zmyslami.

Pri motivácii detí k záujmu o vedu a techniku sa snažíme, aby sme deti vzdelávali aj hravou formou, ktorá je spojená so zaujímavými zážitkami a skúsenosťami. Chceme, aby chápali princípy fyzikálnych javov a zákonov, preto sme im umožnili, aby sa stretli s vedou hravou formou a hrou rozvíjali svoje technické zručnosti.

Potešilo nás, že putovná výstava občianskeho združenia Vedecká hračka z Banskej Bystrice zavítala aj k nám a hosťovala u nás v dňoch 16.-18.11.2016. Učebňa fyziky sa v tých dňoch premenila na veľkú herňu. Na 10 dlhých stoloch bolo rozložených takmer 80 zaujímavých exponátov, s ktorými sa malé i veľké deti s radosťou, s úsmevom  a potešením hrali, poznávali ich činnosť, experimentovali, sledovali pôsobenie fyzikálnych zákonov. Pri každom stole aktívni animátori zo 6.A ochotne vysvetľovali najmä mladším účastníkom výstavy – ako jednotlivé hračky fungujú, aby sa hrali s nimi bezpečne. Hračky pútali pozornosť detí svojou farebnosťou, zvukovými efektami, pohybom, zaujímavými tvarmi aj možnosťou manipulácie s nimi. Skladali, rozoberali, preklápali, prelievali, roztáčali a skúmali, ako hračka funguje a čo ktorá hračka dokáže. Porovnávali ich s tými, ktoré majú doma a už ich možno nahradili novšími, modernejšími.   Doplnkom výstavy hračiek bola aj výstava obrazov remesiel, kde účastníci mali možnosť vidieť aké remeslá existovali v minulosti a porovnať ich s technológiami dneška. Hračky zaujali aj deti z materskej školy, ktoré sa tu s novými hračkami tiež hrali.

Výstava splnila svoj účel. Bola zameraná na techniku, a tá tu bola vo forme hračiek prezentovaná v rôznych podobách. Deti by prijali hrať sa aj dlhšie, ale chápali, že na hračky už čakajú deti v Košiciach.

Touto cestou ďakujeme Občianskemu združeniu Vedecká hračka a pani Pôbišovej, za krásne chvíle, ktoré tu účastníci hodnotnej interaktívnej výstavy prežili pri vzdelávaní sa zážitkovou formou.

Zaradené v Nezaradené | Zanechať komentár

Poznávací výlet do Humenného

20160622_122042 20160622_105602

Deti navštívili Vihorlatské múzeum. Počas prehliadky mali možnosť vrátiť sa do minulosti a spoznať život grófskeho rodu v minulosti, ich bývanie, záľuby, trávenie voľného času, kultúru, architektúru budov z minulosti. Účastníkov zaujal pútavý výklad sprievodcu, zaujímavosti zo života obyvateľov kaštieľa v minulosti, bohatá výzdoba grófskeho interiéru, obrazy historických osobností, zbrane, knižnica, dekorácie v interiéri. 
Potom si účastníci pozreli budovy a zariadenia v skanzene. Tu videli domčeky chudobných ľudí z toho istého obdobia, podmienky ich bývania, zariadenie v ich obytných priestoroch aj v priľahlých hospodárskych budovách. Deti mali možnosť vidieť rôzne hospodárske stroje, ktoré roľníci využívali pri ťažkej práci na poli, aj pri spracovaní dopestovaných plodín. Obdivovali strodávnu mláťačku obilia, kosačky, a rôzne iné drobné poľnohospodárske náradie. Zaujímali sa aj o spôsob spracovania mlieka na pomôckach pri výrobe masla. Zaujala ich aj starodávna studňa a rôzne doplnky na dvore. 
So záujmom obdivovali stavbu starej drevenej cerkvi s bohatou výzdobou náboženskými obrazmi – ikonami. Tento kostolík slúži aj dnes na svadobné obrady. 
Po prehliadke historických častí mesta si účastníci prezreli aj súčasnú tvár mesta s modernou architektúrou a pekne upravenou pešou zónou, ktorá slúži občanom mesta aj návštevníkom.

Zaradené v Nezaradené | Zanechať komentár

Monitoring rastlín v trebišovskom parku

Deti sa aktívne zapojili do prírodovedného prieskumu chráneného mestského parku v Trebišove. Pri vstupe do parku ich zaujal bývalý grófsky kaštieľ, ktorý patril rodu Andrássyovcov. Spoznávali záhradnú architektúru bývalých grófskych záhrad, ktoré sú dnes udržiavané v anglickom a francúzskom štýle. Obdivovali labyrint živého plotu z buxusu i obrovské stromy tisov, platanov, tují.
V ďalšej časti parku ich už svojou vôňou zaujali obrovské plochy hustých porastov – cesnaku medvedieho, ktorý je známy svojimi liečivými účinkami. Vytvorili si fotoherbár z jarných rastlín, ktoré už boli v plnom kvete. V tomto skorom jarnom období už spoznali chochlačku dutú, kopytník európsky, hluchavku, žihľavu, liesku, javor, dub, buk.
Po prírodovednom prieskume si urobili prehliadku historických budov v parku. Obdivovali najmä mauzóleum, ktoré slúži ako rodinná hrobka zosnulých členov grófskeho rodu. Pekne upravené jazierko ich lákalo k pozorovaniu vodných živočíchov, obojživelníkov aj hmyzu v okolí vody a jazierka. Získané skúsenosti využijú pri porovnávaní s rastlinami a živočíchmi, ktoré žijú v ich blízkom okolí, v Cejkove.

Zaradené v Nezaradené | Zanechať komentár

Tvorivá dielňa – Pracujeme so sadrou

20160208_130531 20160208_132225 20160208_132403

Do tejto tvorivej dielne sme si pozvali pani Marietu Koščíkovú, ktorá má zaujímavé kreatívne nápady aj bohaté skúsenosti s výrobou rozmanitých výrobkov z rôznych druhov materiálov.

Deti si najprv prezreli bohatú ukážku hotových výrobkov zo sádry, z papiera, z plechoviek, papierových obrúskov. Deťom sa všetko veľmi páčilo a tešili sa, že sa zase naučia vytvoriť vlastnými rukami čosi pekné a zaujímavé.
Diskutovali o zbere a separácii odpadov, druhotných surovín, o potrebe ochrany prírody a prostredia, v ktorom žijeme. Potom spoznávali nový materiál -sádru a pozorne sledovali ukážku ako sa sádra správne pripraví, učili sa vážiť, merať objem, dať do vzťahu veličiny v správnom pomere. V ďalšej časti už samostatne pracovali. Pripravili si formy na odliatky a skúsili vyrobiť svoje prvé výrobky. Pripravené formy naplnené hmotou nechali vysušiť, aby takto boli pripravené na ďalšie kroky – farbenie, lakovanie , ukončenie.
Deťom sa táto aktivita veľmi páčila. Hravou formou si osvojili nové vedomosti a získali nové praktické zručnosti. Doma budú skúšať znova a zdokonaľovať sa.

Zaradené v Články | Zanechať komentár

Farebný týždeň zdravia v Cejkove

V súčasnej dobe, keď sa nám ponúka široký sortiment rozmanitých jedál a veľa rôznych možností ako využívať svoj voľný čas, snažíme sa  motivovať deti k zdravému spôsobu života – k zdravému stravovaniu, pohybu, vylúčeniu škodlivých činiteľov a nezdravých javov zo svojho života. Zapojili sme všetky deti  do aktivít, ktoré boli symbolizované aj farebne – každý deň mal tú správnu farbu oblečenia všetkých účastníkov.

Farebný týždeň zdravia sa uskutočnil v dňoch 19.- 23.10.2015.

19.10.2015 – Červený pondelok – Deň zdravého srdca. Deti prišli oblečené v červenom, táto farba symbolizovala zdravé srdce. Najprv si celá škola vypočula prednášku cez školský rozhlas o význame nášho srdca, potrebe starostlivosti o neho aj o rizikách, ktoré hrozia ak sa oň nebudeme dobre starať. Deti potom samostatne pripravili švédske stoly – ukážky zdravých jedál a nápojov spojených s ochutnávkou, výmenou receptov, dobrých skúseností a diskusiou.
20.10.2015 Zelený utorok – Deň zdravého životného prostredia. Po vypočutí relácie v školskom rozhlase deti diskutovali o stave životného prostredia v minulosti a dnes. Hľadali príčiny zlého stavu vody, vzduchu, lesov, povodní a civilizačných chorôb. Navrhovali riešenia – čo každý z nás môže urobiť pre zlepšenie životného prostredia, v ktorom žijeme a určili si úlohy na realizáciu vlastnými silami a vlastným pričinením. Začnime najskôr každý sám od seba.
21.10.2015 Modrá streda – Deň vody. Po vypočutí nádhernej  piesne a príspevku o vode,  sa všetky deti aj učitelia presunuli do školskej jedálne, kde bola veľmi zaujímavá prezentácia – pútavé slovo, prednáška, premietanie obrázkov, prezentácia, piesne, súťaže – pre všetkých prítomných – malých aj veľkých. Deti sa potešili  aj drobným odmenám, ktoré získali za svoju  aktivitu a spoluprácu  v programe, keď preukázali svoje názory aj vedomosti o vode.
22.10.2015 Biely štvrtok – Deň mlieka. Za reláciou v školskom rozhlase nasledovala prehliadka výstavy mliečnych výrobkov a ich ochutnávka. Diskusia o mlieku – treba alebo netreba piť mlieko, sladké alebo kyslé, ktoré výrobky áno, ktoré nie, doba trvanlivosti – s konzervantmi alebo bez nich? Súťaže medzi deťmi – zaujímavosti o mlieku. Deti sa predbiehali v diskusii a aktivitách.
23.10.2015 Žltý piatok – Deň boja proti šikanovaniu. Po vypočutí relácie v školskom rozhlase o prevencii pred šikanovaním, odhalení príčin a riešení prípadných možných vzniknutých prípadov deti riešili rôzne simulované situácie, hrali scénky, divadielka, v ktorých sa vžívali do roly agresora i obete. Ich cieľom bolo dokázať, aby sa deti vedeli brániť v prípade oslovenia, a pri navádzaní na šikanovanie alebo iné nežiaduce  aktivity, ktoré by mohli ohroziť ich zdravie, vývoj a mohli by mať zlý dopad na ich  a život v budúcnosti.

Aktivity  farebného týždňa sa deťom veľmi páčili, aktívne sa zapájali a veríme, že nové informácie a zážitky budú  správnym spôsobom využívať aj v svojom ďalšom živote.

Anna Gibová, klub Cejkov

Zaradené v Nezaradené | Zanechať komentár

Tvorivá vianočná dielňa

Tvorivá vianočná dielňa bola súčasťou vianočnej burzy, ktorá sa konala 21.12.2015 v školskej jedálni. Milo sme boli prekvapení, že sme pripravili málo stolov. Záujem zo strany detí sa ukázal väčší ako sme predpokladali. Deti si rýchlo priniesli nové lavice a už aj rozkladali veci, s ktorými prišli na burzu.

Stoly sa rýchlo zaplnili veľmi zaujímavým sortimentom. Rozvoniavali voňavé koláčiky, ozdobené medovníčky, orechové i vanilkové rožky. Deti priniesli množstvo hračiek na výmenu alebo predaj pre tých, ktorí sa nimi ešte môžu potešiť. Pekným doplnkom boli krásne vlastnoručne vyrobené vianočné pohľadnice, vianočné zvončeky, háčkované zvončeky aj anjeliky a iné zaujímavé vianočné ozdoby.

Doplnkom vianočnej burzy bola tvorivá vianočná dielňa. Deti mali možnosť vidieť ako si svojpomocne môžu vyhotoviť peknú vianočnú ikebanu na skrášlenie svojich príbytkov vo vianočnom období. Pred očami účastníkov pani učiteľka Gibová aranžovala veľkú ikebanu, ale aj mini ikebanu do  svietnika z orechových škrupiniek. Na výstavke videli potreby a pomôcky, rôzne druhy zelene a rôzne vianočné doplnky, ktorými si zelenú ikebanu môžu dozdobiť. Deti mali možnosť vidieť praktickú ukážku ako sa postupuje pri aranžovaní vianočnej dekorácie. Pozerali na ruky pani učiteľky ako tvorí ikebanu, aby potom podobným spôsobom pracovali aj samostatne. Naučili sa viazať ozdobné stužky, pripraviť  sviečku, odrezať a namočiť florex, nadrôtovať vianočné ozdoby, aby v ikebane dobre držali. Potom už mohli pracovať samostatne. Odvážnejšie deti si hneď vyskúšali ako sa pracuje so zelenými vetvičkami a tie, ktorí ešte potrebujú viac odvahy si ikebanu môžu skúsiť vyhotoviť doma. Iste ňou potešia tých, ktorým ju podarujú.

Želáme krásne Vianoce všetkým ľuďom dobrej vôle.

Anna Gibová, klub Cejkov

Zaradené v Nezaradené | Zanechať komentár

Exkurzia do ZOO v Maďarsku

27.10.2015 počas krásneho slnečného jesenného dňa sme  deťom umožnili prehliadku rozsiahlej zoologickej záhrady v blízkom Maďarsku, kde je široké zastúpenie rozmanitých živočíchov z rôznych častí sveta. Tu mohli spoznať aj také živočíchy, ktoré ináč nemajú príležitosť spoznať v svojom okolí.
Deti mali možnosť vidieť a spoznať bohaté zastúpenie rozmanitých živočíchov, ktoré žijú v Zoologickej záhrade v meste Nyíregyháza v susednom Maďarsku. Využili sme orientačné mapy a dobré značenie a v malých skupinkách sme absolvovali pútavú niekoľko hodinovú prehliadku živočíchov z rôznych krajín, svetadielov, z celého sveta, z trópov i z chladných oblastí.
Deti pozorovali vzhľad zvierat, ale aj stavbu tela a ich správanie. Využili popisy na voliérach, aby získali veľa nových informácií o pôvode zvierat, správaní a spôsobe života. Využili tiež automaty na predaj krmiva a zakúpeným krmivom, granulami kŕmili zvieratká. Tie sa im za dobré maškrty odmenili pekným predstavením. Najmä predstavenie tuleňov veľmi zaujalo návštevníkov. Deti obdivovali, čo všetko tulene dokážu, ako vedia nielen plávať, ale aj skákať cez prekážky, pretekať, tancovať, ďakovať za rybičky a iné tulenie kúsky, ktoré deťom pripomínali cirkusové vystúpenie. Poslušnosť a pracovitosť tuleňov bola vzorom aj pre deti a mnohí ľudia by si z týchto šikovných zvierat mohli zobrať príklad.
Deťom sa v ZOO veľmi páčilo. Získali veľa nových vedomostí zo života zvierat aj veľa nových pekných zážitkov. Uvedomili si, že je potrebné chrániť podmienky pre život, aby sa pestrosť života na Zemi zachovala aj pre budúce generácie.

Anna Gibová, vedúca Amavet klubu v Cejkove

Zaradené v Nezaradené | Zanechať komentár

Výstavka liečivých rastlín

Koncom septembra formou výstavky deti predstavili svojim spolužiakom aj návštevníkom školy bohatý sortiment liečivých rastlín, ktoré ponúka jesenná príroda k využitiu. Takto chceli motivovať aj ostatné deti k pestovaniu, zberu a využívaniu liečivých rastlín na zlepšenie vlastného zdravia.

Chlapci pripravili priestory na výstavku – lavice, ktoré zakryli bielym obrusom, aby na ňom rastlinky pekne vynikli. Dievčatá nazbierali liečivé rastliny, ktoré rastú v blízkosti školy a priniesli aj bylinky, ktoré pestujú vo vlastných záhradách. Bylinky umiestnili podľa druhov do samostatných pohárov. Každý pohár označili názvom liečivej rastliny. Ku každej bylinke priložili aj informačný list o použití danej bylinky, aby sa návštevníci dozvedeli kedy treba bylinku zbierať, ktorá časť je liečivá a aký účinok nám poskytuje, čo nám lieči. K bylinkám priložili aj ukážky bylinkových produktov, ktoré sa z byliniek dajú vyrobiť – bylinkové oleje, masti, tinktúry. Návštevníci výstavky počas jej prehliadky  mali možnosť zobrať si návody a recepty, aby mohli doma samostatne experimentovať a vyrobiť si bylinkové produkty aj svojpomocne. V tomto období sme ešte využili peknú medovku, mätu, kvety slezu, rebríček – myší chvost, šalviu, kvety nechtíka, korene kostihoja a pekne sa tu vynímali aj krásne červené plody šípok a modré plody trniek, ktoré tu deti s obľubou ochutnávali.

Zaradené v Nezaradené | Zanechať komentár

Cesty za vedou a poznaním

Naše „Cesty za vedou a poznaním“ sa začali 26.5.2015 na železničnej stanici  v Trebišove. Plní očakávania sme nasadli do vlaku a vyrazili v ústrety poznávaniu a dobrodružstvám v Bratislave, jej okolí a veľmi sme sa tešili aj na Viedeň.

Nádherná slovenská krajina sa mihala za oknami, hrady striedali hory, mestá, rieky… Niektorí z nás vlakom necestujú často, a tak sme si vychutnávali tento druh dopravy plnými dúškami.  Bratislava nás privítala zamračenou oblohou a kvapkami dažďa. Ubytovali sme sa a vyrazili spoznávať zákutia nášho hlavného mesta.  SND, Bratislavský hrad, Židovská štvrť, Obchodná ulica i nábrežie ostali zvečnené na fotografiách.  Účastníci si precvičili  nielen angličtinu, ale aj finančnú gramotnosť,  keď sme dostali istý limit, do ktorého sme sa museli vtesnať pri realizácii našej cesty. Preto sme boli veľmi potešení dobrou správou, že nám Amavet schválil príspevok z interného grantu  na toto poznávacie podujatie. Splav Malého Dunaja sme si vychutnávali plnými dúškami.  Obavy rýchlo vystriedalo nadšenie z plavby okolitej prírody, ktorá sa pred nami rozprestierala a ponúkala najtajnejšie zákutia. Mlyny, totemy, turbíny, mosty – to všetko sa nám odhaľovalo za každou zákrutou rieky. Do cieľa sme dorazili unavení, ale plní zážitkov a nadšenia z takmer štvorhodinovej plavby. Piatkové ráno nám plným priehrštím nadelilo slnečných lúčov.  Cesta do Viedne sa mohla začať. Metro a zámok Schönbrunn, Zoo, Labyrint i vyhliadka v nás zanechali hlboké dojmy. Bolo toho na jediný deň až-až, ale chceli sme stihnúť, vidieť, spoznať, zažiť  čo najviac.  Veď ktovie, kedy sa sem vrátime. Deň sme zavŕšili dobrou večerou v Petržalke. Ani sme sa nenazdali a prebudili sme sa do sobotného rána. Po chutných raňajkách sme zobrali batožinu a vláčikom sme sa vrátili domov.

Aj touto cestou ďakujeme Amavetu v Bratislave, že nám pomohli pripraviť a realizovať toto úžasné podujatie, ktoré nás veľmi obohatilo v našom poznaní.

 

Mgr. Viera Dudášová

Zaradené v Nezaradené | Zanechať komentár

Exkurzia do Botanickej záhrady

Cieľom našej exkurzie bolo motivovať deti k ochrane a poznávaniu rôznych druhov rastlín, a spoznať aj exotické rastliny, ktoré u nás nemáme možnosť vidieť. Počas exkurzie v Botanickej záhrade v Košiciach dňa 20.5.2015 sa deti  mohli oboznámiť s rôznymi druhmi  chránených, liečivých a exotických rastlín ako sú  kaktusy, liany, citrusové rastliny a dozvedieť sa o nich  zaujímavé informácie.

Počas  prehliadky sme deti pozorovali a poznávali skleníky s tropickými a subtropickými rastlinami, kde nám odborný výklad zabezpečila p. sprievodkyňa. Vonkajší areál bol plný kvitnúcich bylín a farebných skalničiek, deti  mali možnosť vidieť a preskúmať nielen rastliny  v skleníkoch, ale   aj faunu v okolí. Celý areál  nedávno prešiel úpravou a dnes je tu pekná  príroda s krásnymi jazierkami, bylinkovými záhonmi, fontánkami.   Všetci sme si pozreli aj zvieratká v mini zoo. Navštívili sme aj učebne prírodovedeckej fakulty UPJŠ, kde sme mali možnosť prezrieť si techniku a prístroje, ktoré využívajú študenti počas experimentovania a výskumov z biológie.

Prežili sme krásny a jedinečný deň, deti sa obohatili o nové zážitky, spoznali sme rôzne druhy rastlín a motýľov. Exkurzia bola bohatou inšpiráciou pre nás všetkých.

 

Mgr. Andrea Maňková

 

Zaradené v Nezaradené | Zanechať komentár