Exkurzia do ZOO v Maďarsku

27.10.2015 počas krásneho slnečného jesenného dňa sme  deťom umožnili prehliadku rozsiahlej zoologickej záhrady v blízkom Maďarsku, kde je široké zastúpenie rozmanitých živočíchov z rôznych častí sveta. Tu mohli spoznať aj také živočíchy, ktoré ináč nemajú príležitosť spoznať v svojom okolí.
Deti mali možnosť vidieť a spoznať bohaté zastúpenie rozmanitých živočíchov, ktoré žijú v Zoologickej záhrade v meste Nyíregyháza v susednom Maďarsku. Využili sme orientačné mapy a dobré značenie a v malých skupinkách sme absolvovali pútavú niekoľko hodinovú prehliadku živočíchov z rôznych krajín, svetadielov, z celého sveta, z trópov i z chladných oblastí.
Deti pozorovali vzhľad zvierat, ale aj stavbu tela a ich správanie. Využili popisy na voliérach, aby získali veľa nových informácií o pôvode zvierat, správaní a spôsobe života. Využili tiež automaty na predaj krmiva a zakúpeným krmivom, granulami kŕmili zvieratká. Tie sa im za dobré maškrty odmenili pekným predstavením. Najmä predstavenie tuleňov veľmi zaujalo návštevníkov. Deti obdivovali, čo všetko tulene dokážu, ako vedia nielen plávať, ale aj skákať cez prekážky, pretekať, tancovať, ďakovať za rybičky a iné tulenie kúsky, ktoré deťom pripomínali cirkusové vystúpenie. Poslušnosť a pracovitosť tuleňov bola vzorom aj pre deti a mnohí ľudia by si z týchto šikovných zvierat mohli zobrať príklad.
Deťom sa v ZOO veľmi páčilo. Získali veľa nových vedomostí zo života zvierat aj veľa nových pekných zážitkov. Uvedomili si, že je potrebné chrániť podmienky pre život, aby sa pestrosť života na Zemi zachovala aj pre budúce generácie.

Anna Gibová, vedúca Amavet klubu v Cejkove

Tento obsah bol zaradený v Nezaradené. Zálohujte si trvalý odkaz.

Komentáre sú uzavreté.